İyilik her zaman her yerde...
Zekat bağışı için lütfen tıklayın

İHH ne zaman kuruldu? Amacı nedir?

İHH İnsani Yardım Vakfı 1992 yılında gönüllü faaliyetlerle kuruldu, 1995 yılında kurumsallaştı. Vakfımız bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır.

 

Çalışmalarınızla ilgili detaylı bilgi alabilir miyim?

Vakfımız bünyesinde yapılan tüm çalışmaları yerinde görebilir, inceleyebilir, ilgili birimlerden bilgi edinebilirsiniz. Bağışların nerede ne şekilde değerlendirildiği, hayata geçirdiğimiz projelerimizin iç denetimlerinin nasıl gerçekleştiği, yardımları yaparken uygulanan kriterler ve çalışma ilkelerimiz gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca vakfımızın tüm çalışmaları üç aylık periyotlarla yayımladığımız faaliyet bültenimizle kamuoyuna duyurulmaktadır. Hazırlanan raporlarımız tüm bağışçı ve gönüllülerimizin yanı sıra resmî ve sivil ilgili kuruluşlara ulaştırılmaktadır. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde proje ekipleri içerisinde toplumumuzun saygın kanaat önderleri, gazeteciler ve medya mensupları da görev almakta, çalışmalarımız bu kişiler tarafından yerinde gözlemlenmektedir.

 

Yardım süreci ve sonrasında denetleme yapılıyor mu?

Vakfımız resmî yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca tüm faaliyet raporlarımız, özellikle yardım program ve projelerimizle ilgili dokümanlarımız gerekli görülen her durumda incelenebilir. Bağışçılarımız dilerlerse yurt içinde veya yurt dışında yapmış olduğumuz faaliyetleri yerinde gözlemleyebilir. Ancak denetleme yapmak isteyen özel kişi ve kurumların masrafları vakfımızca karşılanmaz. Özel kişiler kendi masraflarını karşılayarak bütün çalışmalarımızın denetimlerinde bulunabilirler. Resmî kişi ve kurumlarca düzenli olarak denetlenen İHH İnsani Yardım Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü “TBMM Üstün Hizmet Ödülü”, “Kaynaklarını En Verimli ve Yerinde Kullanan Vakıf Ödülü”, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş En İyi Proje” ödüllerini almıştır.

 

İHH sadece yurt dışı yardımları mı yapıyor?

İHH İnsani Yardım Vakfı hem yurt içinde hem yurt dışında yardım faaliyetleri yürütmektedir. Ancak İHH, özellikle savaş ve doğal afet yaşanan kriz bölgelerine yardım ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir vakıf olduğundan önceliğini bu tür sorunların yaşandığı yerlere vermektedir. Bilindiği gibi yardım kuruluşları savaş vb. kriz yaşanan bölgelerdeki riskler nedeniyle buralarda faaliyette bulunmakta zorlanmaktadır. İHH özellikle bu bölgelerde tecrübesi olan ve buralarda çalışan bir kuruluştur. Ancak vakfımız bu coğrafyaların yanı sıra yoksulluk yaşanan bölgelerdeki insanlara da yardım ulaştırmakta ve buralarda da kalıcı projeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede yurt içinde doğal afet, fakirlik vb. sebeplerle sıkıntı yaşayan insanlara da yardım edilmekte ve düzenli olarak gıda, giysi ve ilaç yardımları yapılmaktadır.

Yardım çalışmalarınız sadece Müslüman toplumları mı kapsıyor?

Vakfımız yardım çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün savaş ve işgal yaşayan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu görülebilir. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek şeklinde belirmiştir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika’ya yardım götürüldüğünde Müslümanların yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup olanlara da yardım edilmektedir. Katrina Kasırgası'nın yanısıra İtalya, Haiti, Japonya, Filipinler ve Nepal depremlerinde yaptığımız yardım çalışmaları bu anlayışımıza örnektir.

 

İHH'nın bir cemaat veya parti ile bağlantısı var mı?

Vakfımızın herhangi bir cemaat, ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Vakfımız İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Kuruluşumuzun amacı; nerede olursa olsun aç veya açıkta kalmış muhtaç durumdaki tüm insanlara yardım ulaştırmaktır. Bunu yaparken insanları muhtaç duruma düşüren insan hakları ihlallerini, savaşları, işgalleri vb. önleyici bir rol de üstlenmeye çalışılmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler İHH’nın üyeleri ve bağışçıları arasında yer almaktadır.

 

Yurt dışında şubeniz var mı?

İHH'nın Moro, Nijer, Somali, Güney Afrika, Pakistan, Sudan ve Gazze dışında temsilciliği bulunmamaktadır. Bazı Avrupa (Almanya, Hollanda, Belçika vb.) ülkelerinde kurumumuzun ismine veya logosuna benzer isim ve logolarla aynı alanda çalışan birçok kurum gözükmektedir. Bu kurumların kurumumuzla hiçbir organik bağı bulunmamaktadır. Bağışçı ve gönüldaşlarımızın ya da herhangi bir şekilde kurumumuzla irtibat kurmak isteyen kişi ve kuruluşların direkt web sitemizde bulunan iletişim bilgileriyle veya İstanbul’da bulunan vakfımızla irtibat kurması gerekmektedir. Kurumumuzla benzer ya da aynı isim ve logo kullanan kuruluşlar İHH İnsani Yardım Vakfı’nın rızası olmaksızın isim ve logo kullanmaktadır. Bu karışıklığa ve algılama yanılgısına sevk eden durum tarafımızdan doğru bulunmamaktadır. Ancak ayrı ülke hukuk sistemlerine tabi olan kuruluşlar olması nedeniyle bu karışıklığı önlemenin, bilgilendirme dışında farklı bir yolu da bulunmamaktadır.

Yurt dışında çalışma yönteminiz nedir?

Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin bazıları bizzat İHH görevlileri tarafından takip edilmekte bazıları ise bölgede bulunan, bölgeyi iyi tanıyan partner kurumlarla iş birliği içinde yürütülmektedir. Partner kurumlar ve İHH görevlileri, buralarda gerçekleştirilen projelerle ilgili raporlar hazırlayarak yapılan çalışmaları sürekli denetlemektedir.

 

Almanya İHH ile bir bağlantınız var mı?

Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde İHH adı ile faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlar mevcuttur. Ancak İHH İnsani Yardım Vakfı’nın bu kuruluşların hiçbiriyle bağı bulunmamaktadır.

Türkiye’de İstanbul dışındaki illerde şubeniz var mı?

İstanbul’daki merkezimiz ve temsilciliklerimiz dışında Kilis ve Hatay/Reyhanlı'da birer ofis, Şanlıurfa ve Bursa'da birer şube bulunmaktadır. Bunlar haricinde başka ilde şubemiz bulunmamaktadır. Ancak Ankara’da resmî işlerimizin yürütüldüğü bir temsilciliğimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin diğer illerdeki çalışmalarımızı o illerde bulunan partner kurumlarla birlikte yürütmekteyiz.

İHH'nın Türkiye içerisinde çalışma yaptığı partner kurumlar için tıklayınız.